محل تبلیغات شما

الف) عوامل گوش خارجی و میانی از قبیل کانال گوش کلاپس شده و مایع گوش میانی نقش دارند و سطح شدت موثر محرک را کاهش می دهند.

ب) احتمال دیگر این است که  سیستم شنوایی محیطی به خصوص حون و عصب هشت در زمان تولد نارس هستند.

نتایج مطالعات به دلیل وجود تفاوت در ویژگی های جمعیت (سن ، سلامت عمومی، وضعیت گوش میانی ) نوع مبدل ( مبدل های اینسرت در مقابل supra-aural) و سطح شدت محرک  متفاوت هستند.

سن حتی وقتی بر حسب ساعت در بعد از تولد مشخص می شود یک متغیر مرتبط با ABR است و آن را تحت تاثیر قرار می دهد. دانشمندی ABR را در طی اولین 58 ساعت زندگی در 33 نوزاد تازه متولد شده کامل آنالیز کرد. در 58 ساعت بعد از تولد ABR به طور ثابت از سه قله اصلی I-III-V تشکیل شده است اما ثبت های زودتر برای 3/2 نوزادان فاقد موج I واضح و قابل اعتماد بود. میزان زمان نهفتگی ABR شامل زمان نهفتگی بین امواج I-V به طور چشمگیری در طی اولین 58 ساعت کاهش یافت. این دانشمند زمان بعد از تولد نوزادان را که در آن اطلاعات جمع آوری شده اند را مشخص نکرده است و فقط عنوان کرده است که نوزادان اخیرا از

سمعک آنالوگ ایستگاه پرستاری مراقبت ویژه مرخص شده اند. بنابراین ، عدم توافق در مورد میزان های مطلق دامنه و زمان نهفتگی ABR و نسبت دامنه موج V به I در نوزادان تازه متولد شده وجود دارد.  در مطالعه تغییرات مورفولوژیک در ABR در طی اولین هفته بعد از تولد برای نوزادان نارس ( 24 تا 32 هفته Gestation age ) دانشمندی کاهش چشمگیر در زمان نهفتگی مطلق موج I و زمان نهفتگی بین موجی I-III را در طی سه هفته اول بعد از تولد نوزاد نارس گزارش کرد. دانشمندانی یافتند که در محدوده gestational age 26 تا 43 هفته ارتباطات قابل توجهی در بین زمان نهفتگی ABR ، gestational age ، postconceptional age و همچنین یک یافته بالینی یعنی امتیاز آپگار در دقیقه 5 وجود دارد. دانشمند دیگری افزایش آشکاری را در فرکانس کشف امواج ( I-III-V ) ثبت کرد. برجسته ترین بهبودی در مورفولوژِی شکل موج ABR برای نوزادان در 28 تا 29 هفته سن gestation دیده شده است. همراه با تغییرات موروفولوژیک ، دانشمندان ذکر کردند که زمان نهفتگی مطلق امواج ABR و زمان نهفتگی بین موجـی در طی اولین هفته بعد از تولــد به طور پیشرونده ای کاهـــش می یابند. اگرچه  به نظر می رسد تغییرات سریعی در ABR در طی اولین هفته بعد از زایمان برای نوزادان نارس وجود دارد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
حجاب حق من ، انتخاب من ، زندگی من تصاویر آیت الله حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی مبلمان باغی ...مــن خـــــــــــــــدا را دارم... نوآوری در طراحی با یاس سفید سایت سیف فرغانی برتتا Dubstsrs آموزشگاه مجازی آموزش کامپیوتر مکانیک و آهن