محل تبلیغات شما

متاسفانه کاهش فرکانس ها همچنین مشکلات دیگر را افزایش می دهد همه مولفه ها در فرکانس نزدیکتر به هم می شوند و از اینرو کمک کردن به استفاده کننده از سمعک برای آنالیز و تشخیص صداها ممکن است سختر باشد 

تاثیر سمعک بر شنوایی حتی اگر حالا  همه ی مولفه ها قابل شنیدن باشد این مشکل بیشتر احتمال دارد اگر اودیولوژیست توانایی پاسخ فرکانسی را کاهش دهد تا سیگنال انتقال یابد. پیشرفت های کوچکی در وضوح گفتار بهرحال برای بعضی افراد وقتی که فرکانس تقریبا 20% ماسته شود فراهم شود. 
یک سمعک تجاری رایج صداهای گفتاری متفاوت بسا میزان های مختلف به پایین انتقال داده می شود سمعک transonic ( و مدل دیگر آن impact) نوعی از سمعک های با تکنیک تراکم فرکانسی است که در آن در مقایسه اصوات فرکانس پایین اصوات فرکانس بالا با نسبت بیشتری متراکم می شوند. به طور رایج صداهای فرکانسی بالا غالب: همخوان هاست و صداهای فرکانسی پایین غالب واکه هاست سمعک transonic ظاهر شده تا  فهم گفتار پیرشفته را ارائه کند که منسوب است به

تنظیم سمعک خطی مرسوم برای بعضی استفاده کنندگان از سمعک پیشنهاد دارد. 
یکی از مشکلات سمعک های انتقال فرکانسی، این است که گفتار و همه اصوات دیگر متفاوت شنیده می شوند به همین دلیل مدت زمانی که طول میکشد تا فرد کم شنوا به صدای جدید عادت کند و بتواند ا مزایای آن بهره مند شوند طولانی تر از سمعک ها معمولی است. 3

 تقویت علائم گفتاری 
برای هر طرح فرایند  سیگنال که تاکنون ذکر شده شامل طرح های تراکمی مختلف کهدر بخش 6 پوشش داده شده پردازش پذیرفته شده تنها به یک دامنه و طیف سیگنال ورودی بستگی داشته برای بیشتر این طرح ها، یک سیگنال گفتاری 

سمعک ضد آب و یک صدای بدون گفتار اگر اسپکترام مشابه و شدت  متفاوت داشتند با تقویت یکسان دریافت می شدند. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
با من از ماه بگو درب اتوماتیک آرین سایت عمده وان کتابخانه دبیرستان فردوسی کارخانه کارتن سازی "کارتن سبز قائم" Tameshk خادمین شهدای شهرستان خلخال عسل زندگی است وبلاگ آب و یخ Bestkonkur