محل تبلیغات شما

. این اطلاعاتی است که بخشی از سیگنال آتیکی نیست- اطلاعات بافتی به شما کمک می کند آنچه که هم اتاقی شما گفته و یک سیگنال آتیکی واضح ندارد را درک کنید. در چنین موردی

قیمت سمعک فوناک ، قسمتی از اطلاعات که پردازش شما را هدایت می کند توسط سیگنال حمل شده است. کلماتی که شما دریافته اید به خصوص اسم گربه تان. اما سایر اطلاعات و برای سیگنال نیز به شما کمک می کنند: معمولا شما کسی هستید که برای Fluffy غذا می خرید و هم اتاقی شما می داند که شما قصد رفتن به سوپرمارکت را دارید. همه این ها باعث می شوند شما کلمه  cat food را به عنوان گزینه ای در مورد آنچه هم اتاقی تان گفته است درک کنید. وقتی اطلاعات پایین-بالا برای مشخص کردن یک کلمه یا عبارت کافی نیستند اطلاعات بالا-پایین به شنونده اجازه می دهند از بین یک محدوده احتمالات انتخاب کند. به هرحال اگر اطلاعات پایین-بالا کافی باشند نیازی به اطلاعات بالا-پایین نخواهد بود. از فصل 3 به خاط دارید که افراد دچار آفازی بروکا گفتار محاوره ای را به خوبی درک می کنند اما درک ضعیفی از جملاتی دارند که نیاز به آنالیز جزئی تری دارند. پیشنهاد شده آن ها برای درک آنچه به آن ها گفته می شود از اطلاعات بافتی ( بالا-پایین) استفاده می کنند. مطالعه انجام شده توسط Pollack و Pickett (1964) شواهد اضافه تری برای اطلاعات بالا-پایین و پایین-بالا فراهم می کند. این محققین از افراد می خواستند به کلمات منفردی که از جملات تولید شده توسط آنان استخراج شده گوش دهند. وقتی کلمات به تنهایی ارائه می شدند افراد آن ها را به خوبی درک نمی کردند اما وقتی که همان کلمات درون یک جمله مرتبط ارائه می شدند افراد کلمات را بدون هیچ مشکلی درک می کردند. به طور واضح، کلمات به تنهایی اطلاعات ناکافی برای پردازش اطلاعات پایین-بالای موفق فراهم می کنند. بافت احاطه کننده میزان دقیقی اطلاعات بالا-پایین فراهم می کند. بعضی مطالعات بر این تمرکز دارند که چگونه جنبه های خاصی از بافت- در این مورد اطلاعات معنایی- بر درک گفتار اثر می گذارد و هنوز چگونگی پردازش بالا-پایین و پایین-بالا بر اساس هم سیگنال و هم بافت در دسترس را نشان می دهند. در مطالعه Garnes و Bond محققین مجموعه ای از تحریکات بر اساس پیوستگی مکان تولید که محدوده ای از [beit]  تا [deit] تا [geit] را دارد ایجاد کردند. ( به خاطر دارید که پیوستگی مکان تولید در همخوان های ایستا باعث تفاوت هایی در تغییر فورمنت می شود). برای هریک از [b]، [d] و [g] نسخه های کاملی از محرک وجود دارد اما نسخه های از محرک که دقیقا بین [b] و [d] و بین [d] و [g] هستند- سیگنال های "نامعین" – نیز وجود داشت، مانند محرک نقطه cross-over  در پیوستگی voT در شکل 5-6 ، که یک ابهام بین [ba] و [pa] بود.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
IranianRealtor گروه مشاوره کنکور 98 آسایش گستر _ تعمیرات لوازم منزل در شیراز _تعمیر،سرویس و نصب پکیج،بخاری،آبگرمکن آرنور تکنولوژی روز خدای گوگل نظم دهنده روتختی چهار سر تی اس تبلیغات خودکار Mad Barg بروزیها